DUURZAAMHEID

Onze ecologische voetafdruk verlagen voor toekomstige generaties

Het transport en de logistiek rondom kunst heeft impact op ons milieu. Wij zijn vastbesloten om duurzaamheid te verankeren in elke stap van onze operatie. Onze visie is om niet alleen het milieu te beschermen, maar ook om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de kunstlogistiek.


Wij hebben grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en decarbonisatie, met focus op huisvesting, transport en verpakkingsmaterialen. Wij hanteren de richtlijnen zoals vastgelegd in CSRD (Corporate Social Responsibility Disclosure): Wij streven ernaar om transparant te zijn in onze inspanningen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij duurzaamheid en decarbonisatie kernonderdelen vormen van onze bedrijfsstrategie.

Wij werken volgens GHG-protocol (Greenhouse Gas): Ons voortdurend streven naar emissiereductie draagt bij aan het verminderen van onze totale broeikasgasemissies, waardoor we een positieve impact hebben op het milieu en klimaatverandering.


Huisvesting

Ons bedrijfspand, kantoor en depot, in gebruik sinds april 2022, is een toonbeeld van energiebesparing. Volledig gasloos en met duurzame oplossingen voor warmtebehoud en energiegebruik, zoals elektrische luchtwarmtepompen en watergedreven elektrische verwarming. Compartimentering en een slimme sluis verminderen warmteverlies met 20%, waardoor het binnenklimaat beter te beheren is.

Scope 1, 2 en 3 emissies: Door de overgang naar een gasloos pand hebben we onze directe CO2-uitstoot (scope 1) sterk verminderd. Het gebruik van duurzame energiebronnen heeft ook geleid tot een aanzienlijke verlaging van onze indirecte emissies (scope 2). Bovendien hebben we ingezet op duurzame huisvesting en locatiekeuze om de emissies in onze toeleveringsketen (scope 3) te minimaliseren.


Transport

Bij vrachtvervoer leggen we de nadruk op het verminderen van uitstoot, logistieke efficiëntie en CO2-compensatie. Door bewuste keuzes te maken in transportmethoden – luchtvracht, zeevracht of railtransport – en door efficiënte planning (combinatietransporten en geoptimaliseerd laden), streven we naar verminderde CO2-uitstoot. Voor transport per vrachtwagen hebben de keuze gemaakt voor hybride technologie. Deze technologie stelt ons in staat om zowel op (bio)brandstof lange afstanden af te leggen als emissievrij te rijden in milieuzones en steden. Dit minimaliseert niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar zorgt er ook voor dat we veilig en zonder onnodige risico's kunstobjecten kunnen transporteren. Voor zakelijk rijverkeer en personenvervoer richten wij ons op 100% elektrisch rijden.

Scope 1, 2 en 3 emissies: Onze transportgerelateerde emissies (scope 1) worden geminimaliseerd door het gebruik van voertuigen met lagere uitstoot en het implementeren van hybride en elektrische modellen. Door de keuze voor efficiënte transportmethoden verminderen we indirecte emissies (scope 2). Bovendien streven we ernaar om de emissies in de gehele toeleveringsketen (scope 3) te verlagen door samen te werken met leveranciers die zich richten op duurzame werkwijzen.


Verpakkingsmaterialen

Onze verpakkingsmaterialen zijn gericht op duurzaamheid. Als uitgangspunt hanteren wij de basisprincipes: verminderen, hergebruiken en recyclen. We gebruiken recyclebare, gerecyclede materialen en bevorderen hergebruik. Hoogwaardige klimaatkisten, aangepast aan kunstwerken, vervangen steeds vaker houten kisten, wat een besparing van 70% oplevert in de productie van kisten.

Scope 1, 2 en 3 emissies: De vermindering van onze verpakkingsmaterialen en de overgang naar duurzamere alternatieven verminderen onze directe emissies (scope 1) aanzienlijk. Het gebruik van gerecyclede en herbruikbare materialen vermindert indirecte emissies (scope 2) en draagt bij aan een verlaging van onze ecologische voetafdruk in onze toeleveringsketen en onder belanghebbenden in de wereld van kunstlogistiek (scope 3).


Terwijl we ons blijven inzetten voor hoogwaardig en veilig kunsttransport, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Benieuwd hoe wij aansluiten op de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie? Neem contact met ons op!