ALS STADSMUREN KONDEN SPREKEN in Stedelijk Museum Zutphen
15 september 2022 

ALS STADSMUREN KONDEN SPREKEN in Stedelijk Museum Zutphen

Op 12 november 2022 is het precies 450 jaar geleden dat de Spanjaarden, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de stad Zutphen veroverden en vele slachtoffers maakten.

Zutphen was een versterkte stad. Zij was dit al sinds de Vikingaanval van het jaar 882. Steeds moest de vesting worden versterkt en dat heeft het stadsbeeld ingrijpend bepaald.

In deze tentoonstelling brengt Stedelijk Museum Zutphen de ontwikkeling van deze vesting en het belang ervan voor ons hele land in beeld, van de 9e tot en met de 20e eeuw. Dit doet het museum onder andere aan de hand van bijzondere maquettes, prenten, schilderijen en andere bijzondere internationale bruiklenen.

Als stadmuren konden spreken - Stedelijk Museum Zutphen, van 10 september 2022 t/m 8 januari 2023