FRANS HUYSMANS in het Noord-Veluws Museum
16 januari 2023 

FRANS HUYSMANS in het Noord-Veluws Museum

Met zijn schilderij van boerendansen behoorde Frans Huysmans (1885-1954) in 1914 tot de kern van de Bergense School, zijn werk was toonaangevend voor de nieuwe stijl. Er zijn twee versies van het schilderij: de één bevindt zich in de collectie van Stedelijk Museum Alkmaar, de ander in de collectie van Singer Museum Laren. Toen Leo Gestel, Else Berg en Mommie Schwarz hun eerste kubistische werk lieten zien, schilderde Huysmans de twee indrukwekkende figuurstukken in vlammende kleuren en sterk kubistisch van opzet. Huysmans bewees in één keer waar hij voor stond: in de voorhoede van de nieuwe kunst, het expressionisme van de Bergense School.

De tentoonstelling geeft voor het eerst een museaal overzicht van het werk van Frans Huysmans en belicht deze relatief onbekende schilder van de Bergense School. Zijn twee sleutelwerken van de Rustende Jager hangen dan voor het eerst weer bij elkaar, sinds ze in de jaren dertig in de Kunstzaal bij verzamelaar Boendermaker in Bergen hingen.

Bij Van Spijk Art Books is de rijk geïllustreerde publicatie 'Frans Huysmans en de Bergense School' verschenen als voorproefje op de gelijknamige tentoonstelling. Hierin is veel informatie over zijn leven en werk in de verschillende perioden te vinden, over zijn werk voor het theater, de vele tentoonstellingen, zijn kunstopvatting, zijn leerlingen, de oorlogsjaren en zijn vier huwelijken.

Frans Huysmans en de Bergense School - Noord-Veluws Museum, van 14 januari 2023 t/m 25 juni 2023