Lage landen: schatten uit het Rijksmuseum
08 februari 2018 

Lage landen: schatten uit het Rijksmuseum

Vijf stadsmusea in Nederland zijn recent een structurele samenwerking aangegaan. Het betreft het Stedelijk Museum Zutphen, het Westfries Museum in Hoorn, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Museum Gouda. Met medewerking van het Rijksmuseum wordt de komende jaren een serie van reizende tentoonstellingen samengesteld met de identiteit van Nederland als rode draad.

Voor de eerste aflevering ‘Lage Landen’ geeft designduo Atelier NL per museum een verrassende invulling aan het element ‘Aarde’.

In opdracht van de vijf stadsmusea heeft Imming Logistics Fine Art het transport georganiseerd naar de eerste locatie Museum Gouda. In vervolg hierop wordt later dit jaar het transport gecoördineerd naar de overige stadsmusea.

Lage landen in Museum Gouda, vanaf 27 januari 2018