Virtueel koerieren met uw Virtual Art Buddy
16 maart 2021 

Virtueel koerieren met uw Virtual Art Buddy

‘Virtueel koerieren’ van bruiklenen is een revolutie in de kunstlogistiek, die heeft plaatsgevonden dankzij de coronacrisis.

Wat is een virtuele koerier? Een virtuele koerier is iemand die toeziet op hoe er omgegaan wordt met een kunstwerk dat tijdelijk, als bruikleen, zal worden vervoerd naar een ander museum of andere locatie. Waar voorheen de koerier van het museum fysiek toezag op de wijze waarop een bruikleen wordt uitgepakt en opgehangen, verloopt dat nu veelal op afstand via een live-verbinding.

Hoe werkt virtueel koerieren? Hier is (nog) geen standaard voor. In de praktijk komt het vaak er op neer dat iemand die aanwezig is bij het uitpakken van het kunstwerk in het museum met de camera van zijn telefoon dit proces filmt en realtime de beelden deelt met een koerier op afstand. Wij geloven er echter in dat een koerier méér wil zien. Voor een complete koeriersinspectie introduceren wij daarom onze Virtual Art Buddy. Een online maatje voor uw koerier dat alles live met de camera vastlegt. Niet alleen de handelingen in het museum, maar óók onverhoopte calamiteiten tijdens transport, het in- en uitladen van het bruikleen en vastzetten van de kist in het voertuig. Zonder te hoeven reizen overziet uw koerier het gehele logistieke proces, vanachter zijn computer. Easy does it.

Kennismaken met uw Virtual Art Buddy? Neem contact op!